Политика за поверителност и бисквитки

на  www.fonnit.bg

“Ню Фоун 2014“ ЕООД (“Администратор”, “Ние”) оценява важността нa поверителността на Вашите данни. Настоящата Политика за поверителност и бисквитки (“Политика”) съдържа информация относно целите и начините за  използване на Вашите лични данни във връзка с предоставянето на нашите услуги (“Услуги”). Повече информация за нас и нашите Услуги можете да получите на нашия уебсайт с адрес www.fonnit.bg (“Уебсайт”).

Лични данни са всякакъв вид информация, която е свързана с идентифицирано лице или лице, което може да бъде идентифицирано.

Запознайте се внимателно с настоящата Политика, за да узнаете как Ние събираме, използваме, защитаваме и обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство, включително Общия регламент за защита на личните данни (“ОРЗЛД”) и Законът за защита на личните данни (“ЗЗЛД”)

1. Администратор

Администратор на лични данни е “Ню Фоун 2014“ ЕООД, дружество, регистрирано според законодателството на Република България, с ЕИК202853262, със седалище и адрес на управление: гр. Белослав, ул. “Бельов” №15.

2. Как използваме личните Ви данни?

Ние можем да събираме лични данни от Вас, когато:

 • се регистрирате в нашия Уебсайт;
 • изпращате поръчка за избран от Вас сертификат FONNIT чрез нашия Уебсайт;
 • ни изпращате запитване чрез формата за контакт или чрез имейл;
 • сте наш бизнес партньор;
 • използвате по друг начин нашите Услуги.

Вие разбирате и сте информирани, че предоставянето на някои от нашите Услуги изисква достъп до Ваши лични данни, като например изпълнението на направена от Вас поръчка за FONNIT сертификат.

В таблицата по-долу са посочени категориите лични данни, които събираме, за какви цели ги събираме, на какво правно основание ги обработваме, както и срока, за който ги съхраняваме:

Цел Лични данни Правно основание Срок за съхранение
Създаване на потребителски профил в Уебсайта Три имена;Мейл адрес;Телефон;   Вашето съгласие Личните данни от Вашият потребителски профил ще се съхраняват до момента, в който оттеглите своето съгласие чрез отправяне на искане за заличаване на личните Ви данни.
Изпълнение на изпратена от Вас поръчка за FONNIT сертификат Три имена;Мейл адрес; Телефон;

Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас. Не по-дълъг от необходимото за постигане на целите, за които данните са събрани.  
Участие в нашата мрежа от бизнес партньори (включително доверени доставчици на услуги, които използваме, за да осъществяваме своя бизнес) Име, фамилия;Мейл адрес; Телефон;   Обработването е необходимо за защита на наш легитимен интерес – предоставяне на нашите Услуги.   Не по-дълъг от необходимото за постигане на целите, за които данните са събрани.  
Отговаряне на Ваши запитвания, изпратени до нас чрез формата за контакт в Уебсайта или чрез имейл Име, фамилия;Мейл адрес. Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас, както и за защита на наши легитимни интереси.   Не по-дълъг от необходимото за постигане на целите,  за които данните са събрани.
Персонализиране на Вашето потребителско изживяване, предоставяне на съдържание, предложения и оферти, от които бихте имали интерес, както и подобряване качеството на нашите услуги   Име, фамилия;Имейл адрес;IP адрес;Гео локация;Данни за трафик;Данни за бисквитки. Вашето съгласие Личните данни, събирани чрез бисквитки и подобни технологии, ще бъдат обработвани до промяна на Вашите предпочитания за използване на бисквитки.  
С цел да Ви изпращаме периодични нотификации чрез имейл и/или Viber относно други продукти и услуги, предлагани от Нас и нашите партньори. Име и фамилия;Имейл адрес;Телефонен номер. Вашето съгласие. Личните данни, необходими за изпращане на комуникация, ще бъдат обработвани до момента, в който оттеглите съгласието си за получаване на подобна комуникация.  
Осъществяване на връзка с Вас, поддържане на последователска база в социалните медии и предоставяне на достъп на нашите последователи до специални постове, публикации и материали в профилите ни в социалните медии (например Facebook, Instagram, Youtube).   Име и фамилия;Имейл адрес;Телефон;Потребителско име/псевдоним и дрги данни от Вашите профили в социалните медии Обработването е необходимо за защита на наш легитимен интерес – предоставяне на нашите Услуги.   Личните данни ще бъдат обработвани до момента, в който спрете да ни следвате в социалните медии.

Ние ще използваме личните Ви данни само и единствено за целите, за които са били първоначално събрани, освен ако нямаме основателна причина да ги използваме за друга цел, която е съвместима с първоначалната. Ако желаем да използваме данните Ви за друга цел, която няма връзка с първоначалната, ще се свържем изрично с Вас, като Ви уведомим за правното основание, което ни позволява да направим това. Когато се налага да събираме и обработваме лични данни в изпълнение на наше законово задължение или договорно задължение, което имаме към Вас, но Вие не предоставите поисканите данни, Ние можем да бъдем възпрепятствани в предоставянето на услугите ни към Вас. В такъв случай, би могло да се наложи да прекратим предоставянето на определена услуга към Вас, за което ще бъдете изрично уведомени.

Предоставянето на информация, която не е абсолютно необходима за предоставяне на нашите Услуги, е изцяло по Ваша преценка. Всички незадължителни данни, които ни предоставяте при използването на Услугите или чрез друга комуникация с нас, които не сме поискали изрично от Вас, но сте ни предоставили, ще разглеждаме като лични данни, получени при изрично изразено съгласие за обработването. Такива данни ще обработваме законосъобразно чрез прилагане на принципите за минимизиране и ограничаване.

Също така, възможно е да сме задължени да съхраняваме определени категории лични данни за срок, определен със закон. Например, носители на счетоводна информация се съхраняват за срок от три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

3. Как защитаваме Вашите лични данни?

Ние сме ангажирани със защитата на Вашите лични данни. За тази цел прилагаме разнообразие от технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни срещу нерегламентиран достъп, обработване, непредвидена загуба, унищожаване или повреда.

Вашите лични данни се съхраняват на сигурни сървъри и са достъпни само до строго ограничен брой лица, които имат изрично право на достъп до нашите системи и са обвързани от задължение за спазване на кофиденциалност.

Като част от предвидените мерки за защита на личните данни, ние използваме метода на псевдонимизация на част от данните. Част от данните, които ни предоставяте в процеса на използване на Услугите, не биха могли сами по себе си да Ви идентифицират директно, но могат да бъдат свързани с дадено физическо лице чрез използването на допълнителна информация, предоставена от Вас, следователно същите следва да се считат за информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

4. Къде съхраняваме и обработваме Вашите лични данни?

Ние не съхраняваме Вашите лични данни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП). В случаите, в които извършваме пренос на лични данни към трета страна извън ЕИП, която не е предоставила адекватното ниво на защита на данните, Ние ше приложим необходимите мерки за опазване и гарантиране на сигурността.

5. Използваме ли бисквитки?

Ние използваме бисквитки. За тази цел Вие трябва да предоставите своето съгласие с клик върху бутона за използването на бисквитки .

Бисквитките са малки по размер файлове, които даден сайт или доставчик на услуга съхранява в паметта на Вашето устройство посредством използвания от Вас браузър, ако сте позволили това. Те позволяват на сайта или доставчика на услуга да разпознават Вашия браузър и да запаметяват определена информация. Можете да получите повече информация относно видовете бисквитки, които ипозлваме, в таблицата по-долу:

Вид бисквитки Цел
Задължителни бисквитки Необходими са за функционирането на съответния уебсайт. Обикновено не могат да бъдат изключени от администратора. Всеки потребител може да настрои своя браузър, за да блокира тези бисквитки или ако иска да получава уведомления за тях, но тогава някои части от уебсайта няма да работят. Този вид бисквитки не съхраняват информация, чрез която да се идентифицира самоличността на потребителя.
Бисквитки за ефективност Чрез тях  всеки администратор може да научи повече за трафика и ефективността на своя уебсайт. Тези бисквитвки дават информация като: кои страници са най-посещавани, дали потребителят е кликнал на споделена връзка, кой браузър и операционна система се ползват от потребителя, името на домейна на предишно посетения уебсайт, броя посещения, средната продължителност на посещението и прегледаните страници. Цялата информация, която този вид бисквитки събират, е обобщена и анонимна.   Ние използваме Google Anаlytics, за да научим повече за ефективността на Нашия Уебсайт.  
Функционални бисквитки Тези бисквитки позволяват запомнянето на изборите, които потребителят прави (като напрмер потребителско име и изборнаезик), като по този начин не се налага потребителят да ги въвежда отново, когато разглежда уебсайта по време на една и съща сесия. Бисквитките могат да са настроени от самия администратор или от доставчици-трети страни, чиито услуги са били добавени към страницата на конкретния администратор. Информацията, която събират тези бисквитки, може да бъде анонимизирана и те не могат да проследят дейността на потребителя, докато той сърфира в други уебсайтове. Ако потребителят не позволи тези бисквитки, някои или всички услуги може да не функционират.  
Бисквитки за насочване и рекламни цели Следят навиците на потребителя и се използват за предоставяне на целева реклама. Тези бисквитки могат да бъдат зададени на конкретния уебсайт от рекламни партньори на администратора. Благодарение на тях, за всеки потребител се изгражда профил, за да може той да получава само подходящи за него реклами. Тези бисквитки помнят кои сайтове потребителят е посещавал и тази информация се споделя с други организации (например рекламодатели). Бисквитките не съхраняват пряко лични данни, а се основават на уникална идентификация на браузъра и устройство за достъп до Интернет на потребителя. Последният може да се отпише от тези бисквитки и да продължи да използва конкретния уебсайт.   Ние използваме Facebook Pixel.

Вие разполагате с възможността да променяте предпочитанията си за използване на бисквитки по всяко време чрез промяна на опциите на Вашия браузър. За блокиране на бисквитки в конкретен браузър, научете повече тук:

Отказът от бисквитки може да доведе до ограничаване на функционалността или до невъзможност да се използват услугите на нашия Уебсайт.

6. С кого споделяме Вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни , освен ако:

 • ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадето съгласие;
 • въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите Услуги;
 • това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;
 • има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Уебсайта или друг защитим обществен интерес;
 • това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.

Нашите служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка на Уебсайта и Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност.

Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

Възможно е да споделяме данни, които не Ви идентифицират лично, с нашите търговски партньори (медии, маркетинг агенции и други бизнес партньори, които са приели да спазват настоящата Политика) с цел предоставяне с Ваше съгласие на информация относно продукти и услуги, както и промоции и оферти. 

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.

По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни. В случай на разкриване на лични данни на даден потребител пред публичен орган във връзка с разследване или производство срещу него, не сме задължени да уведомяваме въпросния потребител.

7. Линкове към уебсайтове на трети страни

Настоящата Политика е приложима и валидна само за потребители на услугите, достъпни чрез нашия Уебсайт. Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които ние не контролираме, но към които нашият Уебсайт препраща директно или индирект­но. Следва да бъдете информирани, че всички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствени политики за поверителност, както и че ние не носим отговорност за тях. Молим да се запознаете с политиките за поверителност на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни на същите.

8. Минимална възраст

Ние не събираме и обработваме лични данни на лица под 18-годишна възраст. Ще изтриваме всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които ни е известно, че са ненавършили 18-годишна възраст.

9. Вашите права

По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право без да дължите нищо по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, чрез изпращане на изрично искане[3]  или на следния email адрес: [email protected]

Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, чрез изпращане на изрично искане[4]  или на следния email адрес: [email protected]

Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор, чрез изпращане на изрично искане[5]  или на следния email адрес: [email protected]

В случай че част от информацията, която съхраняваме осносно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате като променяте информацията, съдържаща се във Вашия профил, чрез изпращане на изрично искане[6]  или на следния email адрес: [email protected]

Вие имате правото да поискате заличаване на своите лични данни чрез изпращане на изрично искане[7]  или на следния email адрес: [email protected] Това не важи по отношение на тези лични данни, които сме задължени да пазим по закон.

Също така, Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им чрез изпращане на изрично искане[8]  или на следния email адрес: [email protected]

Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на Вашите лични данни.

Администраторът ще отговари Вашето искане или ще Ви информира писмено за действията, предприети във връзка с искането, в срок до два месеца от получаване на искането. Срокът може да се удължи с още един месец, когато това се налага заради сложността или броя на исканията, за което ще бъдете надлежно уведомени.

10. Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните[E9] 

11. Контролен орган

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, местният надзорен орган е:   
Комисия за защита на лични данни, адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525, e-mail: [email protected], Уебсайт: https://www.cpdp.bg/.

12. Въпроси?

В случай че имате въпроси, сигнали или искания във връзка с Вашите лични данни, съхранявани от Нас, не се колебайте да се свържете с Нас на:

 • имейл адрес: [email protected];
 • телефони за контакт : 052 999 505; 0879 060 009
 • адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 25 ет. 1, офис 1.5.

Възможно е да правим промени на настоящата политика в бъдеще. Последната актуална версия се публикува в нашия уебсайт.

Изтегли в PDF тук.

В сила от 01.04.2020г.   

©  2020“Ню Фоун 2014“ ЕООД|   Всички права запазени.

Телефон за конктакти

0700 42 080

0883 342 080

Емейл Адрес

Следвайте ни